Home Ploegen Trainersstaf Bestuur Kalender - Uitslagen Klassement Clubnieuws Info & terreinen Historiek Geschiedenis Jeugdwerking Gastenboek Fotoboek Contact

 

Visie Vanderhelst Carlos

Beste Winkel Sport familie,

er werd mij gevraagd mijn visie over Winkel Sport te formuleren.

OVER DE PLOEG:
Wij houden van continuïteit: bijna alle spelers spelen reeds verschillende jaren bij Winkel Sport.

OVER DE JEUGD:
In het zog van de opgang van de eerste ploeg speelt onze jeugd in de provinciale reeksen. Dit is het bewijs dat onze jeugdwerking op een hoog niveau staat.

OVER DE ACCOMMODATIE:
Deze is niet mee geëvolueerd met onze club. Een nijpend plaatsgebrek noopt tot bijkomende kleedkamers en op terrein 1 is onze zittribune totaal verouderd. Daarom houdt een comité zich bezig met het omschrijvan van de prioritaire noden.

OVER DE GEMEENTE:
We hebben het volste verstrouwen in de goodwil van de gemeentelijke overheid. Ze kent onze noden en ze wil er ook iets ten goede aan veranderen.

TENSLOTTE OVER DE TOEKOMST:
Het is een publiek geheim dat het bestuur maar vooral onze sponsor de wens en de ambitie heeft om met Winkel Sport de stap naar derde nationale te zetten.
En wij zijn niet alleen. Ook de spelers zetten zich meer dan 100% in om deze doelstelling te bereiken.
Ook de supportersclub met zijn 150 leden wil de lat graag wat hoger leggen.

CONCLUSIE:
De Winkel Sport familie, met aan het hoofd een ambitieuze sponsor, heeft een duidelijke strategie uitgewerkt waarbij het bestuur verruimd werd en tezelfdertijd een aantal comités een grondige analyse en uitwerking maken van activiteiten en/of te realiseren zaken. Op die manier pakken we de zaken ietwat professioneler aan.